Thiên Long Hoàng Kim 78 - Open 14h chiều Chủ Nhật 16-8
12-7

Để vào game hoàng kim 78. Các bạn chỉ cần chạy Laucher là được, Đúng 14h CN chủ nhật ngày 16-8 Open nhé các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!Tin tức khác

Hoàng Kim 78 Open . Khởi động event đua top 16-8
Thiên Long Hoàng Kim 78 - Open 14h chiều Chủ Nhật 16-8 12-7