Thiên Long Hoàng Kim 69 - Open 14h chiều Chủ Nhật 6-10-2019
6-10-2019

Để vào game hoàng kim 65. Các bạn chỉ cần chạy Laucher là được, Đúng 14h CN chủ nhật ngày 1-9-2019 Open nhé các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!Tin tức khác

Hoàng Kim 69 Open . Khởi động event đua top 6-10-2019
Thiên Long Hoàng Kim 69 - Open 14h chiều Chủ Nhật 6-10-2019 6-10-2019