Thiên Long Hoàng Kim 80 - Open 14h chiều Chủ Nhật 25-10
25-10

Để vào game hoàng kim 80. Các bạn chỉ cần chạy Laucher là được, Đúng 14h CN chủ nhật ngày 25-10 Open nhé các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!Tin tức khác

Hoàng Kim 80 Open . Khởi động event đua top 25-10
Thiên Long Hoàng Kim 80 - Open 14h chiều Chủ Nhật 25-10 25-10