Thiên Long Hoàng Kim 67 - Open 14h chiều Chủ Nhật 28-7-2019
28-7-2019

Để vào game hoàng kim 65. Các bạn chỉ cần chạy Laucher là được, Đúng 14h CN chủ nhật ngày 14-4-2019 Open nhé các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!Tin tức khác

Hoàng Kim 67 Open . Khởi động event đua top 28-7-2019
Thiên Long Hoàng Kim 67 - Open 14h chiều Chủ Nhật 28-7-2019 28-7-2019