Thiên Long Hoàng Kim 85 - Open 14h chiều Chủ Nhật 18-4
18-4

Để vào game hoàng kim 83. Các bạn chỉ cần chạy Laucher là được, Đúng 14h CN chủ nhật ngày 18-4 Open nhé các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!Tin tức khác

Hoàng Kim 85 Open . Khởi động event đua top 18-4
Thiên Long Hoàng Kim 85 - Open 14h chiều Chủ Nhật 18-4 18-4