Thiên Long Hoàng Kim 60 - Open 14h chiều Chủ Nhật 28-10-2018
28-10-2018

Để vào game hoàng kim 60. Các bạn chỉ cần chạy Laucher là được, Đúng 14h CN chủ nhật ngày 28-10-2018 Open nhé các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!Tin tức khác

Hoàng Kim 60 Open . Khởi động event đua top 28-10-2018
Thiên Long Hoàng Kim 60 - Open 14h chiều Chủ Nhật 28-10-2018 28-10-2018