Thiên Long Hoàng Kim 66 - Open 14h chiều Chủ Nhật 23-6-2019
23-6-2019

Để vào game hoàng kim 65. Các bạn chỉ cần chạy Laucher là được, Đúng 14h CN chủ nhật ngày 14-4-2019 Open nhé các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!Tin tức khác

Hoàng Kim 66 Open . Khởi động event đua top 23-6-2019
Thiên Long Hoàng Kim 66 - Open 14h chiều Chủ Nhật 23-6-2019 23-6-2019