Thien Long Hoang Kim
 
 

 
 
Ảnh Thành Viên
 
 
 
Hỗ trợ
 

 

Link Download

  Download Game
   
 
 
 
 
 
Top Hoàng Kim 2
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#41#gf00ff0#bMax#42
273
Tiêu Dao
2
#41#gf00ff0#bMin#42
269
Tiêu Dao
3
#-08#gf00ff0Lnh L Xc
258
Cái Bang
4
#e330033#gffb90fan m
251
Tiêu Dao
5
#-09#Y#e009900Huyn V
240
Tiêu Dao
6
#-08#gf00ff0Lnh L Mc
239
Cái Bang
7
Hi Ly
226
Nga My
8
#eee6600Ko Ngi Va Chm
220
Tiêu Dao
9
#eee1eee#b#45C Heo#42
216
Cái Bang
10
#b#-09#Y#e009900Chu T߾c
215
Tiêu Dao
11
Hi Yn
211
Nga My
12
#eab0000#bMun Xu Lun
210
Cái Bang
13
#eee6600Not Your Self#227
205
Cái Bang
14
#b#-09#Y#e009900Thanh Long
193
Cái Bang
15
#eab0000#b#-08Hoa
150
Nga My
16
#eee1eee#bB Mp
144
Tiêu Dao
17
#eab0000#bKiu Phong
139
Cái Bang
18
#eff0000#b#Y Ht Vt Ln
131
Tiêu Dao
19
#Y#e009900T V Linh Hn
129
Nga My
20
#eab0000#bB S Sinh
109
Nga My
21
#eff0000#b#YB t
105
Cái Bang
22
#eoe00ffSamurai Xitin
105
Cái Bang
23
vippro123
104
Nga My
24
vippro417
99
Nga My
25
vippro089
99
Nga My
26
Test
94
Võ Đang
27
Bu
88
Tiêu Dao
28
#edc4c18#cffff00 Mafia
87
Cái Bang
29
#eee1eee#bGoodboy#215
87
Tiêu Dao
30
ChuTrai
63
Tiêu Dao
31
#ecc6699#gffff88#bH Tn
62
Nga My
32
#eab0000#bThnh Sa Xe
59
Tiêu Dao
33
Trm
57
Tiêu Dao
34
#b#-09#Y#e009900Bch H
53
Nga My
35
#eee1eee#b#210Thanh Bi#209
50
Võ Đang
36
sadsada
43
Tiêu Dao
37
#eff0000#b#YTiu Vim
42
Cái Bang
38
Boy
40
Tiêu Dao
39
#eab0000#bNgh L
36
Tiêu Dao
40
#eee1eee#122Tiu Cc T#115
35
Tiêu Dao
41
#b#g0f0ff0BnReal
31
Tiêu Dao
42
PhC߶ng
27
Tiêu Dao
43
QuangMinh
26
Nga My
44
NgocThy
25
Tiêu Dao
45
ngocThy1
25
Võ Đang
46
NgocThy2
24
Nga My
47
LongNM3
24
Nga My
48
LongNM2
24
Nga My
49
LongNM1
24
Nga My
50
dplo
24
Nga My
51
Yumi
22
Nga My
52
O
21
Nga My
53
1243
21
Nga My
54
A
21
Tiêu Dao
55
TnMc
21
Võ Đang
56
jei
20
Tiêu Dao
57
Tnh
19
Tiêu Dao
58
#eecc005#Y#bTho Xinh
17
Thiên Long
59
Vn
16
Võ Đang
60
TichTrieu
14
Tiêu Dao
61
#eab0000#bMyDung
14
Võ Đang
62
ThienMenh
14
Thiên Long
63
JackL
12
Võ Đang
64
LLa
12
Tiêu Dao
65
TiuTh
11
Tiêu Dao
66
DiepKhai
10
Võ Đang
67
A3Bo
10
Tiêu Dao
68
NgiEm
9
Tiêu Dao
69
Thaem
8
Võ Đang
70
ChinTn
8
Tiêu Dao
71
Lie
8
Nga My
72
KEm
8
Tiêu Dao
73
MI
8
Nga My
74
ThinV
7
Võ Đang
75
SuVL
7
Thiên Long
76
LinhLung
7
Nga My
77
mmmm
6
Võ Đang
78
Mnh
6
Tiêu Dao
79
osaka
5
Võ Đang
80
shjntar0
5
Tinh Túc
81
sevenlove
5
Tiêu Dao
82
Bea
3
Võ Đang
83
ABoo
3
Tiêu Dao
84
DoggyEmdi
2
Tinh Túc
85
Hnghiquan
2
Võ Đang
86
Eira
2
Tiêu Dao
87
ngho
2
Tiêu Dao
88
Ph߽ngLo
2
Tiêu Dao
89
GM
2
Tiêu Dao
90
NhiKa
2
Võ Đang
91
sada
2
Tiêu Dao
92
NoName
2
Tiêu Dao
93
One
2
Tiêu Dao
94
1
2
Võ Đang
95
gwen
2
Thiên Long
96
Changg
2
Nga My
97
ngnh
2
Tiêu Dao
98
Buff1
1
Tiêu Dao
99
Namdz
1
Tiêu Dao
100
to
1
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 
Thiên Long Hoàng Kim
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn
TLBB Private