Thien Long Hoang Kim
 
 

 
 
Ảnh Thành Viên
 
 
 
Hỗ trợ
 

 

Link Laucher

  Download laucher Client 2.09
   
 
 
 
 
 
HK 59
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#-09#e0080FF#g2E9AFEPh
381
Cái Bang
2
#-09#eecc005#Y#b35
266
Cái Bang
3
#eab0000#b#4c Ma Tuyn#4
229
Cái Bang
4
113
192
Tiêu Dao
5
#b#eee44cc#114Sng X B
147
Nga My
6
#-08#eff0000#b#YQuy
134
Võ Đang
7
#eab0000#bB Vit 6 Tui#71
126
Tiêu Dao
8
#eaf0006#Y#bCh Tch N߾c
119
Võ Đang
9
#eecc005#YHt Bc
104
Cái Bang
10
ThiuQun
101
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 
Thiên Long Hoàng Kim
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn
TLBB Private